𝙍𝙚𝙨𝙚𝙖𝙧𝙘𝙝𝙚𝙧 บอกต่อ👄🗯️

. วันนี้เรามาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบว่า… . “ทุนรัฐบาลสิงคโปร์” เปิดรับสมัครอยู่นะ❗ . 𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 𝑆𝑐𝘩𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠𝘩𝑖𝑝𝑠 คือทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับนักเรียนอาเซียน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.) Secondary 3 Scholarships ทุนระยะเวลา 4 ปี สำหรับเรียนก่อนระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ระดับ Secondary 3-4 และ Junior College 1-2 👉ผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 2550 – 1 ม.ค. 2553 . 2.) Pre-University One Scholarships ทุนระยะเวลา 2 ปี สำหรับเรียน Junior College 1-2 หรือระดับ เตรียมมหาวิทยาลัย 👉ผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ […]

ติดปัญหางานวิจัย ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ?

ทำ ๆ อยู่ถึงจุดที่หาทางไปต่อไม่ได้ 😭 . เราขอเสนอ “คอร์สสอนทำวิจัย”✨ โค้ชจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณ แนะนำแนวทางและวิธีการต่าง ๆ ให้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวกสุด ๆ👍 . 🧑‍🎓การทำวิจัยจะไม่ยากอีกต่อไป! . ———————————— 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 ✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเรา: . 📲Line: @ResearcherThailand  หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V . 🌐Website: https://myresearcher.net . 📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562 . 🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand . 🎥Tiktok: @ResercherThailand . #วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท […]

มาแล้วค่ะสำหรับรีวิวของเรา⭐⭐⭐⭐⭐

. เพื่อน ๆ คนไหนที่ติดปัญหาวิจัย ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่เข้าใจกระบวนการ ใช้วิธีไหนในการค้นหาคำตอบดี ? 😣 . 🙋🏻‍♀️Researcher Thailand ยินดีให้บริการทุก ๆ ท่านเลยค่ะ เรามีทั้งบริการช่วยงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นป.ตรี ป.โท หรือป.เอก อีกทั้งเรายังมีคอร์สส่วนตัว เรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ โค้ชที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อที่เราจะไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ✨ . ———————————— 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 ✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเรา: . 📲Line: @ResearcherThailand  หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V . 🌐Website: https://myresearcher.net . 📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562 . 🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand . 🎥Tiktok: @ResercherThailand . #วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ […]

💡บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องทำเล่มวิจัยจบด้วย ? วันนี้รีเสิร์ซเชอร์รวบรวมประโยชน์ในการทำวิจัยมาให้เพื่อน ๆ อ่านกันค่ะ

.1️⃣ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 2️⃣ทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 3️⃣ช่วยวางแผนการดำเนินงานและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 4️⃣ทำให้ทราบข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 5️⃣ช่วยกระตุ้นการตั้งข้อสังเกต ความมีเหตุผล การรู้จักคิดและค้นหาคำตอบ.รู้อย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งท้อกับการทำวิจัยเลยนะคะ ถือว่ามีประโยชน์หลายด้านมาก ๆ เลยค่ะ. ขอบคุณ: 𝑤𝑖𝑐𝘩𝑎𝑘𝑎𝑟𝑤𝑖𝑐𝑎𝑦𝑡𝘩𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑠𝑢𝑘𝑠𝑎,𝑤𝑎𝑡𝑝𝑜𝑛 . . 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 ✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเราเลย: . 📲Line: @ResearcherThailandหรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V . 🌐Website: https://myresearcher.co . 📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562 . 🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand . 🎥Tiktok : @ResercherThailand . #วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท […]

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ วันมาฆบูชา🪷🙏 คือวันอะไร? มาอ่านกันเถอะ🤓

. วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 . 🙋‍♀️และแอดมินมีไอเดียในการตั้งชื่อหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ”ศาสนา”มาฝากค่ะ 1️⃣ การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีสำหรับ___ 2️⃣ ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาของไทย : กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ไทยในปี___ 3️⃣ การศึกษาความศรัทธาในพุทธศาสนาและสัมพันธภาพของคนไทยช่วงอายุ___ปี 4️⃣ การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน___ ปีการศึกษา___ 5️⃣ การใช้โซเซียลมีเดียในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาเชิงรกุ ของพระสงฆ์ . ขอบคุณข้อมูลจาก 𝑤𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎. . 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 […]

ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?

หากเพื่อน ๆ อยากรู้ว่าเพราะอะไร ตามไปอ่านต่อได้ที่นี่: (ลิงค์ไปเว็บไซต์) . . 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 ✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเราเลย: . 📲Line: @ResearcherThailandหรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V . 🌐Website: https://myresearcher.co . 📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562 . 🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand . 🎥Tiktok : @ResercherThailand . #วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย

ต้อนรับเดือนมีนาด้วยโปรโมชั่นพาเพื่อนมา รับส่วนลดไปเลย10%🎉

สำหรับลูกค้าที่มาเป็นคู่ หรือใครไม่มีคู่แต่สั่งงาน 2 รายการขึ้นไป 🔥รับส่วนลด 10% ในแต่ละงานไปเลยค่ะ🔥 ระยะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 มีนาคมนี้เท่านั้น🙋‍♀️ท่านที่สนใจ แคปรูปนี้ส่งมาทางแชทไลน์ได้เลย มาเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยโปรดี ๆ แบบนี้กันเถอะ🥰 . . . 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 ✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเราเลย: . 📲Line: @ResearcherThailandหรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V . 🌐Website: https://myresearcher.co . 📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562 . 🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand . 🎥Tiktok : @ResercherThailand . #วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว […]

อาจารย์ยืนกำหมัดรอแล้วนะ! 😂👊

. . . 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡 ✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเราเลย: . 📲Line: @ResearcherThailandหรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V . 🌐Website: https://myresearcher.co . 📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562 . 🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand . 🎥Tiktok : @ResercherThailand . #วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย

“7 เคล็ดลับการเขียนบทความวิชาการ”

“7 เคล็ดลับการเขียนบทความวิชาการ”ในยุคของของความรวดเร็วทางวิชาการและการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายทั่วโลก นักวิชาการต้องพัฒนาตนเองทั้งหลักวิชาการและการสื่อสารสังคม การเขียนบทความวิชาการที่ดีและรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป วันนี้เรามีเทคนิคมาแนะนำว่าเพื่อนๆ ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างหากต้องการให้บทความออกมาดี ไปดูกันเลยค่ะ…

“5 เทคนิคตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ”

“5 เทคนิคตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ”วันนี้เรามีเทคนิคในการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะกับเรื่องใดก็ตาม ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยเราสามารถตั้งเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่ระยะ 1เดือน 1ปี 5ปี หรือ 10ปี การตั้งเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยไม่ควรมองข้าม เพราะจะสามารถทำให้เรามองเห็นภาพรวมและหาวิธีดำเนินการจนไปสู่ความสำเร็จ เทคนิคที่เราจะแนะนำเพื่อนๆ ก็คือ “SMART Goal” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรลองไปอ่านกันเลยค่ะ…