“5 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีเพิ่มสกิลให้ตัวเอง”

“5 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีเพิ่มสกิลให้ตัวเอง”
วันนี้เรามีคอร์สออนไลน์น่าเรียนมาแนะนำเพื่อนๆ กันค่ะ ในช่วงที่หลายท่านก็ได้ Work From Home รวมถึงน้องๆ วัยเรียนที่อาจจะต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านกันด้วยสภานการณ์โควิดที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะหนักขึ้นตอนไหน หากใครที่เบื่อหรือไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยน์และได้อัพสกิลทักษะเพิ่มให้กับตัวเอง จะมีคอร์สใดบ้าง ไปดูกันค่ะ…

 1. Giving Basic Presentations in English (จาก CHULA MOOC)
  เนื้อหา : 9 บท
  รายละเอียดคอร์ส : เพิ่มทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของการนำเสนอ รวมทั้งยังให้ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคบางประการที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้การนำเสนอของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสำหรับส่วนต่างๆ ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วย
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/bYpvD
 2. Listening and Speaking for Communication (จาก MUX)
  เนื้อหา : 15 ชั่วโมง
  รายละเอียดคอร์ส : การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/QSJzX
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Data Analytics (จาก MUX)
  เนื้อหา : 15 ชั่วโมง
  รายละเอียดคอร์ส : ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/0Hlr5
 4. สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย (จาก Starfish Labz)
  เนื้อหา : 2 ชั่วโมง
  รายละเอียดคอร์ส : แนะนำฟังก์ชั่นการทำ Portfolio ใน starfishlabz เครื่องมือที่ช่วยในการหาไอเดีย และใช้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้ง่ายๆ ครบ จบ ฟรี พร้อมใช้งานในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio สำคัญอย่างไร? รูปแบบ หลักการใช้สี และการเขียนคำนำ การใส่ข้อมูล ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา การแนบผลงานเกียรติบัตร และการดาวน์โหลด
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/Aa71L
 5. สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (จาก Starfish Labz)
  เนื้อหา : การสื่อสารถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เพื่อให้การสื่อสารสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยการพูดแบบตัวต่อตัว หรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร และแนวทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง ที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
  รายละเอียดคอร์ส : 2 ชั่วโมง
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/QZHN2
  คอร์สด้านบนที่เรานำมาแนะนำเพื่อนๆ นั้นล้วนเป็นคอร์สฟรีทั้งหมดเลยค่ะ หวังว่าจะช่วยเพิ่มทักษะสกิลให้กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อย สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับการเรียนและการทำงาน เลือกเรียนตามที่สนใจหรือตามที่ต้องการพัฒนาด้านนั้นๆ ให้ดีขึ้นได้เลยค่ะ แล้วคราวหน้าเราจะหาคอร์สเพิ่มสกิลมาแนะนำเพื่อนๆ อีกนะคะ ติดตามได้เลยค่ะ

You might also enjoy

ประโยชน์ของการทำวิจัย
ประโยชน์ของการทำวิจัย

ในทุกวันนี้ มีหน่วยงานและบุคคลในวงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับประโยชน์ของการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เห็นประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อมนุษย์นั่นเอง  แต่ๆประโยชน์ที่แท้จริงของการวิจัยจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อถือและถูกต้องมากน้อยเพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จ  ผลการวิจัยที่ได้แทนที่จะเป็นประโยชน์จะกลับกลายเป็นโทษต่อผู้นำผลการวิจัย นั้นไปใช้      ดังนั้น

สิ่งที่ควรมีหากอยากให้งานวิจัยสำเร็จ
สิ่งที่ควรมีหากอยากให้งานวิจัยสำเร็จ

หากคุณเป็นนักศึกษาที่พึ่งเริ่มเรียนปริญญาโท และไม่เคยทำการวิจัยมาก่อน สิ่งที่คุณต้องรู้คือก่อนจะจบการศึกษาได้นั้นคุณจะต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งก็คือ เล่มรายงานการวิจัยเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจาก การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาที่คุณศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 1 คุณยังมีเวลาเตรียมตัว และบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น ก่อนเริ่มการทำวิจัยในปีที่สองค่ะ

ทำงานวิจัยไม่ทัน อย่ามองข้ามโพสต์นี้ เด็ดขาด
ทำงานวิจัยไม่ทัน อย่ามองข้ามโพสต์นี้ เด็ดขาด

ทำงานวิจัยไม่ทัน อย่ามองข้ามโพสต์นี้  เด็ดขาด ——————————- ติดปัญหาวิจัย ไม่มีเวลาทำ ไปต่อไม่ได้ ติดต่อหาผู้ช่วยวิจัยอย่างเราสิคะ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน คุยรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อประเมินราคางานตอนนี้เลย!

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย