หลักการเขียนวิจัยบทที่ 1

หลักการเขียนวิจัยบทที่ 1

หลักการเขียนวิจัยบทที่ 1 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ “บทนำ” นั่นเอง

รายละเอียดเนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วย …

1.)วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย

ผู้เขียนจะต้องเขียนเหตุผลของปัญหาวิจัยในมุมกว้างก่อนแล้วค่อยนำไปสู่จุดที่ทำวิจัยสโคปให้แคบลง โดยปกติจะมีในส่วนของปัญหา ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีในการทำวิจีย

2.)กรอบแนวคิด

คือแนวคิด หลักการ หรือปรัชญา ที่อ้างอิงจากหนังสือ ตำรา หรือเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ใช่การคัดลอกงานวิจัยคนอื่น แต่ในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้

3.)จุดมุ่งหมายในการทำวิจัย

เขียนให้กระชับและชัดเจน จัดลำดับตามผลการวิจัยที่จะเสนอในบทที่ 4 โดยไม่ควรนำชื่อหัวข้อวิจัยมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย เพราะจะต้องมีรายละเอียดที่เยอะกว่า

4.)ความสำคัญ

ประโยชน์ของการทำวิจัยควรเป็นสิ่งที่ควรคิดมาก่อนทำวิจัยแล้ว ข้อความจะต้องเป็นจริง และควรมีไม่เกิน 3 ข้อ

5.)สมมติฐาน

จะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และต้องทำการทดสอบสมมติฐานด้วย เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและอ้างอิงไปยังประชากร

6.)ขอบเขตการวิจัย

6.1 ประชากร : ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใคร อยูที่ไหน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง : พิมพ์ล้อประชากรแล้วระบุเพียง เลือกหรือสุ่มโดยวิธีใด

6.3 ตัวแปร : ถ้ามีสมมุติฐานจึงจะมีตัวแปร

7. นิยามศัพทเฉพาะ

นิยามศัพท์เฉพาะจะตรงกับคําว่า Definition คือการนิยามคําที่มีความสําคัญ (Key Words) ของการวิจัย และคําที่มีความสําคัญของการวิจัยที่ใช้สําหรับการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ไม่ควรคัดลอกมาจากเอกสาร หรือตํารา และไม่จําเป็นต้องมีการอ้างอิง เว้นแต่ใช้ขอความตรงกับเอกสารตํารา

สรุปแล้วการเขียนบทนี้เป็นส่วนของภาพรวมการทำวิจัย โดยที่ผู้อ่านจะได้ทราบรายละเอียดของเรื่อง ประโยชน์การศึกษา วิธีดำเนินงาน เป็นอย่างไรนั่นเอง ในส่วนของบทต่อ ๆ ไปเพื่อน ๆ สามารถรอติดตามอ่านได้ที่รีเสิร์ซเชอร์ได้เลยค่ะ 🙂 

————————————

📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อ:

.

📲Line: @ResearcherTH 

หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V

.

🌐Website: https://myresearcher.net

.

📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562

.

🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand

.

🎥Tiktok: @ResercherThailand

.

#วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย 𝑣𝑖𝑎 𝑒𝑑𝑢.𝑚𝑠𝑢.𝑎𝑐.𝑡𝘩

You might also enjoy

ประโยชน์ของการทำวิจัย
ประโยชน์ของการทำวิจัย

ในทุกวันนี้ มีหน่วยงานและบุคคลในวงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับประโยชน์ของการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เห็นประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อมนุษย์นั่นเอง  แต่ๆประโยชน์ที่แท้จริงของการวิจัยจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อถือและถูกต้องมากน้อยเพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จ  ผลการวิจัยที่ได้แทนที่จะเป็นประโยชน์จะกลับกลายเป็นโทษต่อผู้นำผลการวิจัย นั้นไปใช้      ดังนั้น

สิ่งที่ควรมีหากอยากให้งานวิจัยสำเร็จ
สิ่งที่ควรมีหากอยากให้งานวิจัยสำเร็จ

หากคุณเป็นนักศึกษาที่พึ่งเริ่มเรียนปริญญาโท และไม่เคยทำการวิจัยมาก่อน สิ่งที่คุณต้องรู้คือก่อนจะจบการศึกษาได้นั้นคุณจะต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งก็คือ เล่มรายงานการวิจัยเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจาก การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาที่คุณศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 1 คุณยังมีเวลาเตรียมตัว และบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น ก่อนเริ่มการทำวิจัยในปีที่สองค่ะ

ทำงานวิจัยไม่ทัน อย่ามองข้ามโพสต์นี้ เด็ดขาด
ทำงานวิจัยไม่ทัน อย่ามองข้ามโพสต์นี้ เด็ดขาด

ทำงานวิจัยไม่ทัน อย่ามองข้ามโพสต์นี้  เด็ดขาด ——————————- ติดปัญหาวิจัย ไม่มีเวลาทำ ไปต่อไม่ได้ ติดต่อหาผู้ช่วยวิจัยอย่างเราสิคะ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน คุยรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อประเมินราคางานตอนนี้เลย!

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย