ทำ Persona อย่างไรให้ได้ลูกค้า

ทำ Persona อย่างไรให้ได้ลูกค้า

มาอ่านสาระความรู้แบบต่อเนื่องกับประเด็นของการทำ “Persona” กันค่ะเพื่อน ๆ วันนี้เราจะมาเลาะลึกมากขึ้นว่าจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรเพื่อให้เราขายสินและบริการของเราให้ได้

หัวข้อที่ควรจะมีในการทำ Customer Persona นั้น ได้แก่…

1.)Interests : ความสนใจต่าง ๆ เช่น ชอบทำอะไร ชอบสะสมอะไร เป็นต้น

2.)Goal : เป้าหมาย จุดมุ่งหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จ

3.)Pain points : ประเด็นปัญหาของลูกค้า ที่ต้องการแก้ปัญหา

4.)Motivations : แรงจูงใจ

5.)Challenges : ความท้าทาย เช่น ความต้องการที่จะเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มเฉพาะ

6.)Needs : ความต้องการ เช่น อยากที่จะได้สิ่งของอะไรสักอย่างเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาที่พบเจอ

7.)Technology & Social Media : ช่องทางการรับสารและสื่อสาร เช่น ใช้แพลตฟอร์มใดในการเล่นเซเชียล ดูข่าวสารจากทางช่องทางใดบ้าง

8.)Content : รูปแบบเนื้อหาของสื่อ คือสื่อที่ต้องการจะส่งให้ถึงมือลูกค้า ว่าควรทำเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ ความสั้น-ยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับช่องทางใด

9.)Brands & Influences : แบรนด์ที่ชอบ เช่น ชอบสินค้ารักษ์โลก หรือชอบสินค้า Luxury Brand เป็นต้น

สรุปแล้ว Persona ก็คือการจำลองกลุ่มเป้าหมายที่มีตัวตนจริง เราจะได้เพิ่มโอกาสทำความเข้าใจและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ มองเห็นภาพรวมลูกค้าและนำไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างหลากหลายนั่นเอง 

————————————

📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อ:

.

📲Line: @ResearcherTH 

หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V

.

🌐Website: https://myresearcher.co

.

📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562

.

🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand

.

🎥Tiktok: @ResercherThailand

.

#วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย #ปรึกษาการทำวิจัย #ปรึกษาแบบออนไลน์ #Persona #การสร้างPersona #การทำPersona #ความรู้การตลาด

.

ขอบคุณ 𝘸𝘪𝘴𝘦𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵.𝘤𝘰𝘮

You might also enjoy

ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?
ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?

1️⃣ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 2️⃣ทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 3️⃣ช่วยวางแผนการดำเนินงานและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 4️⃣ทำให้ทราบข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 5️⃣ช่วยกระตุ้นการตั้งข้อสังเกต ความมีเหตุผล

โครงร่างวิจัยคืออะไร?
โครงร่างวิจัยคืออะไร ?

โครงร่างวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ที่ได้อ่านโครงร่างจะสามารถทราบขั้นตอนและรายละเอียดของเล่มวิจัย รวมถึงใช้โครงร่างวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติการทำวิจัย โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่าวิจัยเล่มดังกล่าวเป็นวิจัยที่มีระเบียบวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ เป็นประโยชน์ และสมควรได้รับการอนุมัติ โดยจะประกอบไปด้วย 1.)

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️

เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมจากภาพรวมของหลายมิติ ผู้ทำวิจัยต้องลงไปศึกษาและสังเกต กลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดในทุกด้านแบบเจาะลึก ใช้วิธีสังเกตแบบการมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชิงเหตุผลไม่ใช่ทางตัวเลข ———————————— 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย