ความสำคัญของ “บทความวิชาการ” มีอะไรบ้าง?

ความสำคัญของ “บทความวิชาการ” มีอะไรบ้าง?

ต้องขอเกริ่นเลยว่าการเขียนบทความวิชาการนั้น เมื่อผู้เขียนบทความวิชาการได้ทำการเขียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำบทความวิชการนั้นออกมาเผยแพร่ในวงวิชาการ โดยการเผยแพร่ที่สำคัญนั่นก็คือการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ รวมถึงนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ เพื่อพิจารณาว่าบทความนั้น ๆ มีคุณภาพหรือไม่ บทความจะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาก่อนค่ะ ดังนั้นในวงการวิชาการจะให้ความสำคัญกับ “บทความวิชาการ” เป็นอย่างมาก มาดูกันค่ะว่ามันสำคัญอย่างไร . . .

  • เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่วงการวิชาการและสังคมนั่นเอง เพราะว่าผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้ง่ายกว่าเล่มวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม และวารสารในสมัยนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก ๆ ทางอินเทอร์เน็ต โดยเราจะเรียกกันว่า “วารสารอิเลคทรอนิค” หรือ “e-journal” ค่ะ
  • เป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ นั่นก็เพราะแต่ละบทความจะถูกตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะทำการตีพิมพ์ และวารสารทางวิชาการก็มีการตรวจสอบคุณภาพเช่นเดียวกัน เพราะมีการจัดอันดับวารสาร รวมถึงมีการขึ้นบัญชีดำสำหรับวารสารที่หลอกลวงผู้เขียนด้วยเช่นกันค่ะ
  • เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ในการตีพิมพ์หรือนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการนั้นจะทำให้เหล่านักวิชาการทราบได้ว่ามีใครที่สนใจเรื่องเดียวกันกับตัวเองบ้าง ทำให้สามารถติดต่อสร้างความสัมพันธ์กันได้และเกิดเป็นเครือข่ายทางวิชาการต่อไปอีก
  • เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันที่นักวิชาการสังกัดอยู่ เนื่องจากผลงานมีโอกาสถูกเห็นและถูกอ้างอิงโดยนักวิชาการคนอื่น ๆ ในสถาบันอื่น ๆ นั่นเอง
  • เป็นการสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับตัวนักวิชาการเอง ผลงานการตีพิมพ์ ผลงานการนำเสนอในการประชุมวิชาการ และจำนวนครั้งในการถูกนำไปอ้างอิงต่อด้วย นั่นจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและปริมาณงานของอาจารย์ รวมทั้งเป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับนักศึกษา ผลงานเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์ในการจบการศึกษาและการได้รับทุนการศึกษาด้วยนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า “บทความวิชาการ” นั้นมีความสำคัญอยู่หลายข้อหลากหลายประเด็น หากต้องการผู้ช่วยในการทำบทความและตีพิมพ์สามารถติดต่อ Researcher Thailand ได้เลยนะคะ

————————————

📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อ:

.

📲Line: @ResearcherTH 

หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V

.

🌐Website: https://myresearcher.co

.

📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562

.

🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand

.

🎥Tiktok: @ResercherThailand

.

#วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย #บทความ #บทความวิจัย #บทความวิชาการ #ปรึกษาการทำวิจัย #ปรึกษาแบบออนไลน์

You might also enjoy

ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?
ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?

1️⃣ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 2️⃣ทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 3️⃣ช่วยวางแผนการดำเนินงานและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 4️⃣ทำให้ทราบข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 5️⃣ช่วยกระตุ้นการตั้งข้อสังเกต ความมีเหตุผล

โครงร่างวิจัยคืออะไร?
โครงร่างวิจัยคืออะไร ?

โครงร่างวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ที่ได้อ่านโครงร่างจะสามารถทราบขั้นตอนและรายละเอียดของเล่มวิจัย รวมถึงใช้โครงร่างวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติการทำวิจัย โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่าวิจัยเล่มดังกล่าวเป็นวิจัยที่มีระเบียบวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ เป็นประโยชน์ และสมควรได้รับการอนุมัติ โดยจะประกอบไปด้วย 1.)

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️

เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมจากภาพรวมของหลายมิติ ผู้ทำวิจัยต้องลงไปศึกษาและสังเกต กลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดในทุกด้านแบบเจาะลึก ใช้วิธีสังเกตแบบการมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชิงเหตุผลไม่ใช่ทางตัวเลข ———————————— 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย