การจัดทำวิทยานิพนธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

วิทยานิพนธ์

การจัดทำวิทยานิพนธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์
หน้าปกภาษาอังกฤษ (Outside and Inside cover sample)
หน้าปกภาษาอังกฤษ
– กรณีวิจัยล้วน (Outside and Inside cover sample for research)
หน้าปกภาษาไทย
หน้าปกภาษาไทย
– กรณีวิจัยล้วน
หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ (Approval Page Sample)
หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
– กรณีวิจัยล้วน (Approval Page Sample for research)
หน้าอนุมัติภาษาไทย
หน้าอนุมัติภาษาไทย
– กรณีวิจัยล้วน
หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract Page Sample)
หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
การเริ่มบทใหม่ (Title of chapter)
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และซีดีรอม

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ภาคผนวก ค- ช

ข้อบังคับสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับฯ ฉบับภาษาไทย
ข้อบังคับฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
http://web.sut.ac.th/das/graduate/thesis.php

You might also enjoy

ความแตกต่างของตัวแปรต้น/ตาม/ควบคุม
ความแตกต่างของตัวแปรต้น/ตาม/ควบคุม

วันนี้แอดมินพาเพื่อน ๆ ทุกคนมาอ่านความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมกันค่ะ😊 1️⃣ตัวแปรต้น : เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตัวแปรอิสระ”

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

เพื่อน ๆ เคยประสบปัญหางานยุ่ง มีอะไรให้ทำเยอะแยะ “จนอ่านหนังสือไม่ทัน” ไหมคะ?😭 ในเมื่อมีเวลาเหลืออยู่น้อยนิดในการอ่านและทำความเข้าใจ วันนี้แอดมินมีเทคนิคการอ่านหนังสือให้ทันในเวลาที่จำกัดมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำตามกันดูค่ะ…

อ่านหนังสือไม่ทัน ทำอย่างไรดี
อ่านหนังสือไม่ทัน ทำอย่างไรดี

เพื่อน ๆ เคยประสบปัญหางานยุ่ง มีอะไรให้ทำเยอะแยะ “จนอ่านหนังสือไม่ทัน” ไหมคะ?😭 ในเมื่อมีเวลาเหลืออยู่น้อยนิดในการอ่านและทำความเข้าใจ วันนี้แอดมินมีเทคนิคการอ่านหนังสือให้ทันในเวลาที่จำกัดมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำตามกันดูค่ะ…

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย