โปรแกรมปั้นนักวิจัย

เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน จากการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการกำหนดปัญหา เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนได้เผชิญอยู่ โดยมีวิทยานิพนธ์งานวิจัยของผู้เรียนเป็นแบบฝึกหัด (Workshop) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น เกิดจากความสะดวกของผู้เรียนเอง ผู้เรียนสามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัย อาจอยู่ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ Private Group Coaching 1-2-1 Consulting และ Consulting Online และ Consulting Line กับ พี่ปู และทีมงานคุณภาพ ได้ตลอดเวลา
(ช่องทางการติดต่อ E-mail: researcherthailand@gmail.com / Line ID: @researcherth / Inbox: Page Researcher Thailand)

เนื้อหาใน “โปรแกรมปั้นนักวิจัย” พี่ปูกำหนดให้ผู้เรียน 1 คน : 1 งานวิจัย ประเด็นเนื้อหาในการ “ปั้น” จะเป็น “How to” ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานทางวิชาการ ตามหัวข้อที่ผู้เรียนทุกสาขาต้องการ พี่ปูมี “เคล็ดลับการจับเร็วแบบ ป. เอก 2.5 ปี” มาบอก และจะตอบคำถามทุกข้อที่ผู้เรียนสงสัย ในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1. การเลือกหัวข้อวิจัย และการคัดเลือกที่ปรึกษา (ในกรณีที่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา)
2. หลักการเขียน และส่วนประกอบของที่มาและความสำคัญของปัญหาในการทำวิจัย
3. การเขียนบทนำ หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย
4. เคล็ดลับคำถามการวิจัย สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
5. ขอบเขต และ OUT PUT ของงานวิจัย
6. การเขียน Matrix และออกแบบ Concept Famework
7. ไขปัญหาการเลือกใช้กระบวนการวิจัยในแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับงานวิจัยของคุณ
8. การออกแบบเครื่องมือ การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรให้ครอบคลุมกับงานวิจัย
9. กลยุทธ์การใช้สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล
10. เทคนิคการสรุปและการอภิปรายผล

นำโดย ดร.ธิติมา ไชยมงคล, Ph.D. และทีมงานคุณภาพ
ResearcherThailand

คนที่เหมาะกับที่จะใช้บริการของเรา?

ถ้าครึ่งนึงของคำตอบในใจของคุณคือ “ใช่” คุณควรมาเรียนกับเรา!!

1. คุณเหนื่อยกับคิด ค้นหา พยายามเข้าใจวิจัย แต่ดูเหมือนไม่สามารถจะทำให้วิจัยของคุณมีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอใช่หรือไม่?

2. เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกคิดถึงวิจัยคุณรู้สึกเหนื่อยใช่หรือไม่?

3. คณผลัดวันประกันพรุ่ง และสงสัยว่าวิจัยนี้เป็นสิ่งนี้ที่ขัดขวางความก้าวหน้าในความคิด ชีวิต การงาน การเรียนของคุณใช่หรือไม่?

4. คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมีความรับผิดชอบกับการทำงานวิจัยมากขึ้นใช่หรือไม่?

5. คุณรู้สึกเหมือนเขียนงานวิทยานิพนธ์ไม่ได้ ไม่เข้าใจ แม้เข้าใจก็เขียนไม่ออก วนอยู่ในอ่างแบบนี้เสมอ ใช่หรือไม่?

6. คุณรู้สึกว่าความเครียดที่คุณมีอยู่ตอนนี้มาจากวิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ใช่หรือไม่?

7. คุณกลัวการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากคุณมักโดนตำหนิบ่อยครั้ง จนทำให้คุณไม่มั่นใจในความคิดของตนเองใช่หรือไม่?

8. คุณเริ่มท้อกับการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ใช่หรือไม่?

9. คุณต้องการจบเรื่องวิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ให้เร็วที่สุดใช่หรือไม่?

10. คุณเคยนอนไม่หลับ ฝันถึงวิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ใช่หรือไม่?

11. คุณไม่รู้ว่าวิจัยของคุณจะมีประโยชน์อะไร (นอกจากทำให้คุณจบการศึกษา) ใช่หรือไม่?

12. อาจารย์ที่ปรึกษาของคุณไม่ได้ให้ความใส่ใจกับงานของคุณมากเพียงพอใช่หรือไม่?

13. คุณต้องการมีที่ปรึกษานอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่คุณได้รับเพื่อใช้ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ใช่หรือไม่?

ตัวอย่าง VDO ที่ส่งให้น้อง ๆ ที่อยู่ในโปรแกรมดูวิธีการเขียน

ตัวอย่าง VDO ที่สอนการตั้งชื่อเรื่อง

เสียงจากผู้เรียน

ตัวอย่างการดูแลในกลุ่มไลน์ ในกลุ่มไลน์นี้จะมี ดร. ประจำ 3 คน มั่นใจได้ว่าเราจะให้คำปรึกษาคุณได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่คุณสงสัย

ตัวอย่างความสำเร็จ

VDO จากผู้เรียนและสำเร็จเป็นมหาบัณทิต

Preview โปรแกรมปั้นนักวิจัย

Preview โปรแกรมปั้นนักวิจัย

ติดต่อเรา

ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ดร.ปู)

Dr. Thitima Chaimongkol (Dr.Puu)

บริษัท รีเสิร์ซเชอร์ จำกัด

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202

ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : 09-3807-9091, 09-6140-4854

Line ID : @Researcherth

Facebook : ResearcherThailand.co.th

Scroll to top