ทีมงานของเรา

มีอุดมการณ์ Researcher 6.0 เป็นนักวิจัยสายพันธ์ใหม่ออกไปสร้างชาติ

1. ดร.ปู ธิติมา ไชยมงคล

  • ตำแหน่งปัจจุบัน Co-Founder ResearcherThailand นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชน
  • การศึกษา ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์  
  • ปริญญาโท และเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการเขียนงานวิจัยมากกว่า 20 ปี ผ่านงานเขียนปริญญาโท มากกว่า15,000 ชิ้น งานเขียนปริญญาเอก 500 ชิ้น ปั้นนักวิจัย ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 1,500 คน เคยเป็นอาจารย์ เป็นรองคณบดี ของมหาวิทยาลัยของรัฐ สอนวิชาวิจัยระดับตรี โท เอก ได้ทุนวิจัยของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก วช สกว มีผลงานนำเสนองานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2. ดร.ปลา ธนพร ไชยมงคล

3. ดร.จั๊ก

4. ดร.อำพล

5. เก่ง

6. แก๊บ

ติดต่อเรา

ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ดร.ปู)

Dr. Thitima Chaimongkol (Dr.Puu)

บริษัท รีเสิร์ซเชอร์ จำกัด

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202

ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : 09-3807-9091, 09-6140-4854

Line ID : @Researcherth

Facebook : ResearcherThailand.co.th

Scroll to top